"Συνεχίζουμε το έργο
του Θεού στον Πειραιά"

Σε λίγες ημέρες θα υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο και οι ευχές θα διαδέχονται η μία την άλλη. Όλοι θα μιλάνε για χρονιά ευτυχισμένη και χαρούμενη και όλοι θα εύχονται τα κακά του περασμένου χρόνου να μην επαναληφθούν τον νέο. Όμως όλα αυτά είναι λόγια χωρίς περιεχόμενο και κανείς δεν πιστεύει ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους ευχές. Όλοι γνωρίζουν ότι τα προβλήματα θα διογκώνονται η ακρίβεια, η ανεργία, οι ανισότητες, οι ταραχές, οι πόλεμοι, οι καταστροφές από οπουδήποτε και αν προέρχονται, θα συνεχιστούν. Οι άνθρωποι βλέπουν το μέλλον τους αβέβαιο, γι αυτό και το κυρίαρχο συναίσθημα στις καρδιές των ανθρώπων είναι ο φόβος.

     Ο Λόγος του Θεού λέγει περί των εσχάτων ημερών: «Οι άνθρωποι θέλουσι αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην˙ διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή». (Λουκ. κα΄:26). Όλοι βλέπουν την καταστροφή να έρχεται και κανείς δεν κάνει το μέρος του για να αποτραπεί αυτή η καταστροφή. Όλοι μιλάνε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κανείς δεν κάνει αυτό που πρέπει για να αντιμετωπιστεί. Όλα τα μηνύματα από οπουδήποτε και αν προέρχονται είναι εντελώς απογοητευτικά. Οι επιλογές στα πρόσωπα των ανθρώπων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι και αυτές μηδενίστηκαν. Κανείς δεν πιστεύει ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση αυτή.

Μέσα σ αυτό λοιπόν το νοσηρό κλίμα που βιώνουμε καθημερινά, όλο και πιο έντονα ακούγεται ένα όνομα, το οποίον κερδίζει συνεχώς έδαφος. Στα σημεία των τελευταίων ημερών υπάρχει ένα και μοναδικό μήνυμα, το οποίο αναβιώνει την ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιον την Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη˙ και τότε θέλει έλθει το τέλος». (Ματθ. κδ:14). Το Ευαγγέλιο του Χριστού λοιπόν είναι η λύσις στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Αυτό αποκαλύπτει Αυτόν που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αυτό που χρειάζεται. Και Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του ζώντος.

     Αυτόν μπορεί ο άνθρωπος να τον εμπιστευθεί, διότι αυτός φανέρωσε την αγάπη Του προς τον άνθρωπο, δίνοντας τον εαυτόν του στον Σταυρό του Γολγοθά, για να απολαύσει ο άνθρωπος δι αυτού ζωήν και αυτήν εν αφθονία. Είναι καιρός πλέον όπου πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας σ Αυτόν και να τον εκζητήσουμε με όλη μας την καρδιά, διότι Αυτός παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωσιν ημών. (Ρωμ.δ' 25). Ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε, δια να απολαύσουμε την ευλογία που Αυτός χαρίζει, σ' αυτούς που πιστεύουν σ' Αυτόν. Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου˙ όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». (Ιωάν. η:12).

     Ο καινούργιος χρόνος θα είναι ευλογημένος και χαρούμενος μόνον εάν εμείς πάψουμε να εμπιστευόμεθα ανθρώπους και αφήσουμε τον Χριστόν να μας οδηγήσει δια του Ευαγγελίου Του. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Επικατάρατος ο άνθρωπος, όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού, και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είσθαι ως η αγριομυρίκη εν ερήμω και δεν θέλει ιδεί όταν έλθη το αγαθόν˙ αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμω, γην αλμύραν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίς. Διότι θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον πλησίον των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας ρίζας αυτού πλησίον του ποταμού, και δεν θέλει ιδεί όταν έρχηται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θαλλεί˙ και δεν θέλει μεριμνήσει εν τω έτει της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύσει από του να κάμνη καρπόν». (Ιερεμ. ιζ:5).

Η ευχή μας λοιπόν είναι, καλή χρονιά και ευλογημένη με τον Ιησού Χριστό.

του Κώστα Κονδύλη

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

Δωρεάν Καινή ΔιαθήκηΣτείλτε μας τα στοιχεία σας και θα σας την αποστείλουμε το συντομότερο.

Αιτήματα προσευχής

Αιτήματα προσευχήςΠαρακαλούμε δώστε μας το αίτημά σας για να προσευχηθούμε στην εκκλησία.

Πρόσφατα Κηρύγματα