"Συνεχίζουμε το έργο
του Θεού στον Πειραιά"

Προσευχή

Τι μπορεί κανείς να πει ή να κάνει για να βοηθήσει όλους αυτούς που αγωνίζονται στην καθημερινότητα για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που άλλοτε μας δημιουργούν οι συνθήκες της ζωής και άλλοτε δημιουργούμε εμείς μόνοι μας για τον εαυτό μας.

Το άγχος, η μέριμνα και πολλές φορές ο φόβος, γίνονται σύντροφοι σε αυτή την καθημερινότητα, ποιός όμως πραγματικά, θέλει για παρέα του μια τέτοια συντροφιά. Και αν όντως δεν χρειάζομαι μια τέτοια ‘παρέα’ με ποιόν τρόπο θα απαλλαγώ απ’ αυτήν; Ο Ιησούς Χριστός πρότεινε τη λύση, το κατά πόσο θα τη δεχτούμε είναι δική μας απόφαση.

Αυτός λοιπόν είπε: «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως». (Φιλιππησίους 4:6)

Θα έλεγε κανείς πολύ ωραία Κύριε αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά γιατί ξέρουμε ότι για να προσευχηθεί κάποιος πρέπει να πάει σε συγκεκριμένους τόπους προσευχής και να ακολουθήσει συγκεκριμένους τρόπους και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.

Όμως και σ' αυτό το πρόβλημα έχει τη λύση: «Έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν». (Ιωάννης 4:23)

Και το απέδειξε δίνοντας πρώτος αυτός το παράδειγμα. προσευχόμενος όπου του δινόταν η ευκαιρία. Και αυτοί που τον παρακολουθούσαν και ήθελαν να φτάσουν στην πνευματική αυτή κατάσταση του Κυρίου τους, ένοιωσαν την αδυναμία τους να ανταποκριθούν και ζήτησαν βοήθεια από αυτόν. «Και ενώ αυτός προσηύχετο εν τόπω τινί, καθώς έπαυσεν, είπε τις των μαθητών αυτού προς αυτόν Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχώμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού». (Λουκάς 11.1)

Και αυτός, όπως πάντα έτοιμος να βοηθήσει, τους έδωσε το χρόνο αλλά και τον τρόπο, βάζοντας τις σωστές προτεραιότητες στην προσευχή τους. «Είπε δε προς αυτούς·Όταν προσεύχησθε, λέγετε· Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ, και επί της γής·τον άρτον ημών τον επιούσιον δίδε εις ημάς καθ' ημέραν·και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, διότι και ημείς συγχωρούμεν εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς·και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλ' ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού». (Λουκάς 11:2)

Όμως, για να έχει επιτυχία η προσευχή αυτή και να μπορέσει κάποιος να δει τα αποτελέσματά της, πρέπει να πιστεύει αυτό που κάνει. Όταν λοιπόν αποφασίσεις να απαλλαγείς από τις κακές σου ‘παρέες’ (άγχος, μέριμνα, φόβο) προσευχήσου σωστά, δηλ. με πίστη και θα δεις τη διαφορά. Ο σωστός τρόπος προσευχής είναι με πίστη γι’ αυτό και προσθέτει ο λόγος του Θεού: «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν·διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν». (Εβραίους 11:6)

Βέβαια, ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει την κατάλληλη πίστη για να γίνει σωστά η προσευχή του και γι’ αυτό οι μαθητές Του έκαναν κάτι που θα το σύστηνα σε όσους θα ήθελαν να ξεκινήσουν τον ευλογημένο αγώνα της προσευχής: «Και είπον οι απόστολοι προς τον Κύριον·Αύξησον εις ημάς την πίστιν». (Λουκάς 17:5)

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

Δωρεάν Καινή ΔιαθήκηΣτείλτε μας τα στοιχεία σας και θα σας την αποστείλουμε το συντομότερο.

Αιτήματα προσευχής

Αιτήματα προσευχήςΠαρακαλούμε δώστε μας το αίτημά σας για να προσευχηθούμε στην εκκλησία.

Πρόσφατα Κηρύγματα